Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Obvestilo o končanem natečajnem postopku

torek, 5. December 2017

Številka:  110-0025/2017-22

Datum: 5.12.2017

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku PODSEKRETAR M/Ž (vodja Kabineta župana)

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega podsekretar, vodja Kabineta župana Mestne občine Murska Sobota, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, ki je bil objavljen dne 27.10.2017 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0025/2017-1, izbran kandidat. 

Neizbrani kandidati(tke) imajo v osmih dneh od vročitve sklepa o neizbiri, pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbran kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku so vam na voljo preko telefona: 02 525 16 72 ali preko e-naslova: mestna.obcina@murska-sobota.si .

                                                    

                                                                                                dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                            Ž U P A N