Obvestilo o končanem natečajnem postopku

četrtek, 6. Junij 2013

MESTNA OBČINA

MURSKA SOBOTA

Kardoševa 2

9000 Murska Sobota

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Številka:  110-0066/2013-11

Datum:    6.6.2013

 

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Obveščamo vas, da je bila na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »podsekretar – vodja urada župana v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, v Uradu župana, ki je bilo objavljeno dne 22.5.2013, pod številko: 110-0066/2013, izbrana kandidatka.  

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Ana Svetec, telefon 02 525 16 72.

 

                                                                                             Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

                                                                                                              Ž U P A N