Obvestilo o končanem natečajnem postopku

torek, 12. Junij 2012

MESTNA OBČINA

MURSKA SOBOTA

Kardoševa 2

9000 Murska Sobota

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Številka:  110-0018/2012

Datum:    12.6.2012

ZADEVA:  Obvestilo o končanem natečajnem postopku

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec (za področje turizma) v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, v Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, je bila izbrana kandidatka.

Javni natečaj je bil objavljen dne 21.5.2012.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Ana Svetec, telefon 02 525 16 72. 

 

                                                                                             Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

                                                                                                              Ž U P A N