Obvestilo o končanem natečajnem postopku

četrtek, 29. December 2011

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta  »višji svetovalec župana za področje delovanja javnih zavodov« v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, v Uradu župana, številka javnega natečaja: 110-0040/2011, ki je bil dne 5.12.2011, objavljen na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati so imeli v osmih dneh od vročitve sklepa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v prijavi na javni natečaj in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter v gradiva izbirnega postopka.

 

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje Ana Svetec, telefon 02 525 16 72.