Obvestilo o izločanju gradbenih načrtov

sreda, 3. April 2013

Upravna enota Murska Sobota je pričela z odbiranjem arhivskega gradiva in izločanjem dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe, za področje gradbenih zadev, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje od leta 1993 do vključno 1997. Izločeni bodo gradbeni načrti individualnih gradenj, tipskih stanovanjskih objektov in drugih objektov.

Vse zainteresirane lastnike, ki bi želeli prevzeti gradbeni načrt pozivamo, da najkasneje do 30. aprila 2013 pošljejo vlogo s podatki o objektu (številka gradbenega dovoljenja, podatki o investitorju, vrsta objekta, parcelna številka in katastrska občina) na naslov: Upravna enota Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, ali na elektronski naslov: ue.murskasobota@gov.si oziroma vložijo osebno v glavni pisarni Upravne enote Murska Sobota (vhod III., pisarna št. 2). Vse informacije dobite na tel. št. 02 5131 246, ga. Nataša Farič Gomboc.

Po preteku tega roka bodo gradbeni načrti izločeni in uničeni.

 

Dokumenti: