Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

četrtek, 2. Avgust 2018

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Uredba GDPR (Uradni list Evropske unije z dne 4.5.2016) smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tržaška cesta 85

SI-2000 Maribor

www.datainfo.si

e-pošta: dpo@datainfo.si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300