Obvestilo Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

četrtek, 6. Oktober 2011

Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota obvešča člane mestnega sveta in javnost, da  so dokončna poročila Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota na vpogled na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, v pisarni številka 8 (III. vhod, prvo nadstropje).