Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Obnova zavetišča za brezdomce

četrtek, 10. Oktober 2019

Javni stanovanski sklad Mestne občine Murska Sobota v tem letu izvaja projekt obnove bivalnih skupnosti za ranljive skupine, v katerega sta zajeta ureditev bivalnih skupnosti za starejše v Ivanocijevem naselju in obnova zavetišča za brezdomce na Tomšičevi ulici. Projekt spada med naložbe na področju trajnostnega urbanega razvoja kot del ukrepa pri izvajanju mehanizma CTN. 

Zavetišče deluje od leta 2007. V celotnem času delovanja, se je stavba z uporabniki vključila v urbano okolje, ki je uporabnike sprejelo za svoje. Zavetišče ima obliko dnevnega centra z nočno nastanitvijo. Za uporabnike skrbijo zaposleni na Mozaik - društvo za socialno vključenost, socialno podjetje ki je veliko pripevalo k temu, da zavetišče ni moteče za okolje.

Aktivnosti v zvezi z rekonstrukcijo enostanovanjske stavbe in dozidave za potrebe zavetišča, so se začele  marca 2019. S prizidavo novega objekta, ki bo obsegal klet, pritličje in nadstropje, bo zagotovljeno povečano število bivalnih enot, boljši sanitarni pogoji in bolj primeren prostor za zaposlene. Prenova zahteva smiselne preureditve obstoječih in predvidenih prostorov tako, da bo odslej skupno 12 bivalnih enot in sicer poleg 5 bivalnih enot še dodatnih 7 bivalnih enot in pripadajočih prostorov.

Osnovni namen je zagotoviti bivalne enote z največ dvema ležiščema ter ureditev sanitarij, ločenih po spolu in uporabi (svoje sanitarije za zaposlene). Prav tako je namen pridobiti  prostor za skupne aktivnosti uporabnikov.

Vrednost projekta je ocenjena na 387.354,93 EUR 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.