Obnova balinišča na Kocljevi ulici

četrtek, 21. Junij 2018

Mestna občina Murska Sobota je na pobudo Društva upokojencev Murska Sobota pristopila k obnovi obstoječega balinišča na Kocljevi ulici.

Obstoječe balinišče ob stavbi na Kocljevi ulici 4,  kjer so med drugim tudi stanovanja upokojencev in sedež Društva upokojencev Murska Sobota, je bilo zgrajeno pred 45 leti. Balinanje je priljubljena oblika rekreacije med člani številnih društev v našem mestu, med drugim balinišče uporabljajo člani Društva upokojencev, Medobčinskega društva invalidov, Društva diabetikov, Društva slepih in slabovidnih, Društva vojnih invalidov, Društva paraplegikov in drugi.

Izvedba obnove obstoječega balinišča zajema obnovo dveh stez za balinanje, ureditev tlakovcev med igriščema, obnovo kovinske ograje in robnikov ob balinišču, ureditev odvodnjavanja balinišča ter ureditev ostale opreme na balinišču.

Z obnovo obstoječega balinišča želimo zagotoviti ustrezno športno-rekreacijsko infrastrukturo predvsem starejšim in invalidom. S tem pa seveda spodbuditi tudi druge prebivalce mesta in občane Mestne občine Murska Sobota k aktivnemu preživljanju prostega časa, spodbujanju gibanja in s tem zdravega načina življenja.

Izvajalec obnove je Komunala JP d.o.o, v pogodbeni višini 25.748,97 €, projektno dokumentacijo je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o. Dela bodo končana predvidoma 19. julija 2018.