Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

O NAMERA SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

ponedeljek, 22. Oktober 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0018/2012-6 (187)

Datum:

22.10.2012

 

 

 

N A M E R A

 O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah:

 • parc. št. 1187/2, k.o. 104 – Rakičan,
 • parc. št. 1208, k.o. 104 – Rakičan,
 • parc. št. 1244, k.o. 104 – Rakičan,
 • parc. št. 1779, k.o. 104 – Rakičan,
 • parc. št. 1787, k.o. 104 – Rakičan,
 • parc. št. 1869/2, k.o. 104 – Rakičan,
 • parc. št. 1871, k.o. 104 – Rakičan,
 • parc. št. 2199/1, k.o. 104 – Rakičan,
 • parc. št. 4337/3, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 4337/4, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 4431/6, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 4468/1, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 4468/6, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 4544/2, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 4584/7, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 4584/11, k.o. 105 – Murska Sobota,  
 • parc. št. 4694/26, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 4694/31, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 4695/3, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 5360/9, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 5361/1, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 5363/2, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 5363/4, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 5365/8, k.o. 105 – Murska Sobota,
 • parc. št. 5367/3, k.o. 105 – Murska Sobota,

 

za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja velikega namakalnega sistema.     

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas 30 let od sklenitve pogodbe,  v korist investitorja velikega namakalnega sistema.   

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N