Nova garaža za potrebe PGD Kupšinci

torek, 23. Marec 2021

V Kupšincih so začeli z gradnjo nove garaže za potrebe gasilcev in delno obnovo vaškega doma.

V tej krajevni skupnosti sta namreč vaški in gasilski dom ločena in na dveh lokacijah. Ker gasilski dom potrebuje temeljito prenovo, je bil sprejet dogovor, da garaže za potrebe PGD Kupšinci zgradijo na lokaciji vaškega doma, za klubske dejavnosti gasilstva pa koristijo obstoječe prostore vaškega doma.

Izgradnja garaže je večletni projekt v skupni vrednosti 160.000 evrov in bo izveden (nova garaža in delna obnova objekta vaškega doma) v več fazah.

Izvajalec del je Dolinka z.o.o., prva faza, ki zajema izgradnjo objekta (brez fasade in ureditve okolice) bo dokončana predvidoma do konec junija.