Nova doživljajska točka ob brodu v Krogu

torek, 27. Februar 2018

Območje ob reki Muri pri brodu v Krogu je zanimiv prostor, kjer se že vrsto let odvijajo različne prireditve. Tam lahko kolesarji in pohodniki vzdolž reke Mure najdejo zanimivo obrečno območje s prečudovito neokrnjeno naravo. Da ima to območje izjemen in ob tem neizkoriščen turistični potencial, se zavedajo tudi v Mestni občini Murska Sobota. Ravno zato so v zadnjih letih moči usmerili v pridobivanje sredstev za sofinanciranje razvoja in ureditev območja. V lanskem letu so bili uspešni s čezmejnim projektom GO IN NATURE, vrednim dobrih 1,1 milijona evrov, pri katerem je ravno murskosoboška mestna občina vodilni partner.

Gre za projekt, s katerim želijo naravo in naravne vrednote v zaščitenih območjih obiskovalcem približati z zelenimi trajnostnimi oblikami turizma, ki ponujajo edinstveno doživetje narave. Krajani Kroga so si za ureditev območja, za kar je zdaj predvidenih dobrih 400.000 evrov, prizadevali že vrsto let: »Krajani z zadovoljstvom sprejemamo vse, kar bodo zgradili in ustvarili ob reki Muri. Že več let smo z idejami in pobudami pozivali k temu, da je na tem območju treba nekaj spremeniti,« je povedala predsednica Krajevne skupnosti Krog Erika Vogrinčič Barbarič.

V letošnjem letu je za nadaljevanje projekta v proračunu predvidenih 285.217 evrov. Na obrobju kraja je predvidena ureditev parkirišča z urbano opremo, saj načrtujejo režim, ki bi narekoval, da obiskovalci avtomobile pustijo na parkirišču ter nato pot do reke Mure in broda nadaljujejo peš oziroma s kolesom. V okviru projekta bodo izdelali idejno zasnovo razvoja območja ob reki Muri kot doživljajskega območja z upoštevanjem načel trajnosti in varovanja narave, prav tako bodo postavili več informativnih in usmerjevalnih tabel ter klopi in miz na počivališčih in ob parkirišču. Doživljajska točka ob brodu bo ponujala učilnico na prostem, doživljajsko igrišče, območje za piknike, opazovalnice za živali in poučne informacijske table o naravi. Sodelovanje dveh različnih projektov »Projekt GO IN NATURE bo dopolnjen z odobrenim projektom Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, ki v okviru projekta IronCurtainCycling na območju ob brodu predvideva postavitev kolesarskega počivališča s standardnimi rešitvami, ki jih v mestni občini že poznamo,« so sporočili iz občinskega urada. To vključuje gradnjo paviljona iz hlodov ter postavitev vrtnega pohištva, namestitev mize, dveh klopi, koša za smeti, dveh stojal za kolesa in informacijske table ter ureditev okolice z zasaditvijo rastlin.

Krajani Kroga se napredka, ureditve in posodobitve tega območja veselijo, nam razlaga predsednica krajevne skupnosti in doda, da so podporo mestni občini pokazali že z množično prisotnostjo ob predstavitvi projekta. »Zdaj vsako novo investicijo pričakujemo z nestrpnostjo in zanimanjem. Hvaležni smo občini, da nam je prisluhnila, in upamo, da bo tukaj res zaživela doživljajska točka, ki bo izrednega pomena za promocijo krajevne skupnosti in tudi za celotno mestno občino. Še zlasti smo ponosni, da to področje spada v območje Natura 2000.«

 

Aleksandra Grah,

Soboške novine, februar 2018, stran 7