Namera s sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem

petek, 30. Marec 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

3502-0237/2011-8 (187)

Datum:

30.3.2012

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O ODDAJI ZEMLJIŠČ V NAJEM

 

 

 

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

-          namero o sklenitvi neposredne pogodbe o zakupu in začasni uporabi zemljišča, za del nepremičnine parc.št.4784/2 in nepremičnine  parc.št.4788/1, 4789/1, 4790/1 in 4791/2, vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen ureditve vrtičkov.

 

Najemna pogodba se sklepa za čas enega leta od podpisa pogodbe z zainteresiranim ponudnikom.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N