Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Namera s sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela nepremičnine v najem

sreda, 22. Avgust 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0021/2012-2 (187)

Datum:

22.8.2012

 

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

o oddaji dela nepremičnine v najem

 

 

 

 

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za del nepremičnine parc.št.3809/9 k.o.Murska Sobota, za namen ureditve parkirišč in uporabe za namen rednega poslovanja poslovnega in trgovskega objekta, za določen čas enega leta od sklenitve pogodbe.

 

Najemna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N

 

 

 

 

 

 

 

Vložiti:  - v zadevo.