NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICEna delu nepremičnin parc.št. 1872/6, 1872/8, 1872/9, 219/1, 2199/2, 1246 in 1869/2 vpisane v katastrski občini 104 Rakičan

četrtek, 24. November 2011

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0045/2011-3 (187)

Datum:

24.11.2011

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

-          namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin parc.št.1872/6, 1872/8, 1872/9, 2199/1, 2199/2, 1246 in 1869/2 vpisane v katastrski občini 104 Rakičan, za namen izgradnje, dostopa in vzdrževanja toplovodnega omrežja.   

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture v korist služnostnega upravičenca  Panvita Ekoteh d.o.o., Rakičan. 

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N