Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

četrtek, 31. December 2015

Številka: 711-0015/2015-2 (187)

Datum: 31.12.2015

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Na podlagi tretjega odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

-          namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin parc. št. 1517/5 in 2599/0 vpisane v katastrski občini 128 Bakovci, za namen ureditve NNO 0,4 kV iz TP Bakovci 3 (t-251) - izvod I-05 Proti igrišču zaradi dotrajanosti.

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture oz.za čas 30 let od dneva vpisa v zemljiško knjigo, v korist služnostnega upravičenca  - lastnika infrastrukture.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

        dr. Aleksander JEVŠEK

 

                     Ž U P A N