Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

četrtek, 31. December 2015

Številka:  711-0008/2015-3 (187)

 
Datum:  31.12.2015
 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Na podlagi tretjega odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

-          namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin parc. št.: 2069/0, 2448/0, 3180/0, 3183/0 in 3184/6 vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen ureditve NNO 230/440 V iz TP SOBOTA MARTINIŠČE (t-120); izvod I-02 Trstenjakova, I-03 Trstenjakova - Juša Kramarja. 

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture oz.za čas 30 let od dneva vpisa v zemljiško knjigo, v korist služnostnega upravičenca  - lastnika infrastrukture.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

        dr. Aleksander JEVŠEK

 

                     Ž U P A N