Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

petek, 1. Januar 2016

Številka:  711-0017/2015-2 (187)

 
Datum:  1.1.2016

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Na podlagi tretjega odst. 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

-          namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin parc. št. 581/0 in 3169/2,  vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje elektro voda: SN 20 kV Kablovod TP Vrba, TP Šolski center (k-243) in NNO 0,4 kV TP Sobota Vrba (t-126).

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture, v korist služnostnega upravičenca  - lastnika infrastrukture.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

        dr. Aleksander JEVŠEK

 

                     Ž U P A N