Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

torek, 18. Junij 2013

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

Številka:

711-0024/2013-3 (187)

Datum:

 18.6.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12 in 24/13),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

  • namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.1241/1, vpisane v katastrski občini 126 Satahovci, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN kablovoda – NN kabelskega priključka 230/400V za stanovanjsko hišo Režonja.  

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture v korist služnostnega upravičenca  Elektro Maribor d.d. 

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N