Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

sreda, 22. Maj 2013

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0017/2013-4 (187)

Datum:

22.5.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12 in 24/13),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

  • namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.2238 in 2303,  vpisane v katastrski občini 127 – Krog, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja prosto zračnega omrežja 0,4 kV TP KROG 2 (t-162) izvod I-01 PVO-01 OM.

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture,  v korist služnostnega upravičenca  - lastnika infrastrukture.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N