Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

četrtek, 28. Marec 2013

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

711-0015/2013-2 (187)

Datum:

28.3.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12 in 24/13),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

  • namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.2083,  vpisanih v katastrski občini 105 – Murska Sobota, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja prosto zračnega omrežja 0,4 kV TP KROG KOUS (t-426) izvod I-01 proti Murski Soboti.

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture,  v korist služnostnega upravičenca  - lastnika infrastrukture.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N