Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

petek, 14. Oktober 2011

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0041/2011-2 (187)

Datum:

14.10.2011

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

-          namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.2739, 2819/4 in 2769, vpisane v katastrski občini 128- Bakovci, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN napajalnega kablovoda za potrebe priključitve sončne elektrarne na obstoječo trafo postajo (MSE Mesarič 1 in 2).

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture v korist služnostnega upravičenca  Mesarič Branko, Bakovci oz.vsakokratnega lastnika nepremičnine parc.št.2764 k.o.Bakovci.   

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N