Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

sreda, 31. Avgust 2011

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0034/2011-3 (187)

Datum:

31.8.2011

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

-          namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št.3193  vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN kablovoda – elektro omrežja.    

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture v korist služnostnega upravičenca  Elektro Maribor d.d. 

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N