Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemlijšč v najem

petek, 16. Marec 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

3502-0409/2011-3 (187)

Datum:

16.3.2012

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O ODDAJI ZEMLJIŠČ V NAJEM

 

 

 

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

-          namero o sklenitvi neposredne pogodbe o zakupu in začasni uporabi zemljišča, za del nepremičnine parc.št.8 vpisane v katastrski občini 108 Nemčavci, za namen kmetijske obdelave.

 

Najemna pogodba se sklepa za čas dveh let od podpisa pogodbe s ponudnikom, ki izrazi interes za sklenitev pogodbe.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N