Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnini v najem

torek, 26. April 2016

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

o oddaji nepremičnini v najem

 

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnino v lasti občine in sicer za namen opravljanja športne dejavnosti – izvedbe treningov ter pripravljalnih in prijateljskih nogometnih tekem v obdobju od 11.6.2016 do 31.7.2016. V najem se dajejo prostori in površine športnega kompleksa Fazanerija, parc. št. 12 in parc. št. 13, k.o. 105-Murska Sobota, na naslovu Kopališka 45, Murska Sobota. 

 

Vse zainteresirane pravne ali fizične osebe vabimo, da najkasneje do petka, 13.05.2016 do 10. ure, na vložišče Mestne občine Murska Sobota, podajo svojo ponudbo oz. pisno izrazijo interes za sklenitev neposredne pogodbe. Pogodba se lahko sklene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi osebami.

Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko postopek oddaje nepremičnine v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

 

dr. Aleksander Jevšek, župan