Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnini v najem

ponedeljek, 9. Junij 2014

Mestna občina

Murska Sobota

 

 

 

Številka:

3502 – 0212/2014-1(183)

Datum:

09.06.2014

 

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

o oddaji nepremičnini v najem

 

 

 

 

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnini v lasti občine in sicer za namen opravljanja poslovne dejavnosti. V najem se dajejo :

 

  1. poslovni prostori, skupne površine 63 m2, v stavbi št. 9863, na parc. št. 665 k.o.105-Murska Sobota, na naslovu Borovnjakova 1, Murska Sobota ( objekt v mestnem parku ),
  2. poslovni prostori, skupne površine 97 m2, v stavbi št. 9863, na parc. št. 665 k.o. 105-Murska Sobota, na naslovu Borovnjakova 3, Murska Sobota ( objekt v mestnem parku ).

 

 

Izhodiščna najemnina za poslovne prostore, navedene pod št. 1 znaša 126,00 EUR na mesec, za poslovne prostore navedene pod št. 2 pa 194,00 EUR na mesec.

 

Vse zainteresirane pravne ali fizične osebe, vabimo, da najkasneje do petka, 27.06.2014 do 10. ure, na vložišče Mestne občine Murska Sobota, podajo svojo ponudbo oz. pisno izrazijo interes za sklenitev neposredne pogodbe. Pogodba se lahko sklene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi osebami.

Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko postopek oddaje nepremičnine v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

 

 

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N

 

 

 

 

 

 

 

Vložiti:  - v zadevo.