Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem

ponedeljek, 9. Junij 2014

Mestna občina

Murska Sobota

Številka:

3502 – 0211/2014-1(183)

Datum:

09.06.2014

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

o oddaji nepremičnine v najem

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev najemne pogodbe za nepremičnino v lasti občine in sicer za namen opravljanja gostinske dejavnosti. V najem se dajejo :

  •  prostori za opravljanje gostinske dejavnosti, skupne površine 68 m2, v stavbi št. 2, na parc. št. 10 k.o.105-Murska Sobota, na naslovu Kopališka 45, Murska Sobota

Izhodiščna najemnina za prostore znaša 136,00 EUR na mesec.

Vse zainteresirane pravne ali fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti, vabimo, da najkasneje do petka, 27.06.2014 do 10. ure, na vložišče Mestne občine Murska Sobota, podajo svojo ponudbo oz. pisno izrazijo interes za sklenitev neposredne pogodbe. Pogodba se lahko sklene po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota ter po opravljenih pogajanjih z zainteresiranimi osebami.

Mestna občina Murska Sobota si pridržuje pravico, da lahko postopek oddaje nepremičnine v najem ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N

 

 

 

 

 

Vložiti:  - v zadevo.