Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnin v najem

ponedeljek, 13. Julij 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnin v najem

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za nepremičnine v lasti mestne občine in sicer parkirnih mest št. 3, 6, 15 in 21 v kletni etaži stavbe Pokrajinske in študijske knjižnice, na naslovu Zvezna ulica 10, Murska Sobota za namen parkiranja osebnih vozil, za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja.

Zainteresirane pravne ali fizične osebe vabimo, da podajo svojo ponudbo oz. pisno izrazijo interes za sklenitev neposredne najemne pogodbe. Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.