Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela nepremičnine v najem

petek, 17. Julij 2015

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela nepremičnine v najem

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, in 10/14), Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za del nepremičnine parc. št. 539/57 k.o. Nemčavci, za namen začasne ureditve skladiščnih prostorov in uporabe za namen rednega poslovanja poslovnega in trgivskega objekta Nemčavci 69, za določen čas enega leta.

Najemna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

dr. Aleksander Jevšek

župan