Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji dela nepremičnine v najem

sreda, 14. Avgust 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

35280-0007/2013-2 (187)

Datum:

14.8.2013

 

 

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

o oddaji dela nepremičnine v najem

 

 

 

 

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11, 42/12 in 24/13),  Mestna občina Murska Sobota objavlja namero za sklenitev začasne najemne pogodbe za nepremičnine v lasti občine in sicer za namen izvedbe javne prireditve. V najem se dajejo naslednje nepremičnine:

 

-  del parc.št.15/2 k.o.M.Sobota,

-  del parc.št. 382 k.o.M.Sobota, vključno s postavljenimi obstoječimi nadstreški (3 x),

- del parc.št.383, 14 in 16 k.o.Murska Sobota ter ostale proste površine kopališča, za namen spremljajočih dejavnosti.

 

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N