Namera k sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v zakup in začasno uporabo

petek, 28. September 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

3502-0288/2012-1 (187)

Datum:

28.9.2012

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O ODDAJI ZEMLJIŠČ V ZAKUP IN ZAČASNO UPORABO

 

 

Na podlagi 48.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe o zakupu in začasni uporabi zemljišč, za namen izvajanja kmetijske obdelave, na naslednjih zemljiščih:

 

 

Zap.št.

Parc.št.

Katastrska občina

1

Parc.št.1296

k.o.Veščica

2

Parc.št.3576/8

k.o.Murska Sobota

3

Parc.št.5360/4

k.o.Murska Sobota

4

Parc.št.1874/4

k.o.Rakičan

5

Parc.št.5067/2

k.o.Murska Sobota

6

Parc.št.5057/2

k.o.Murska Sobota

7

Parc.št.5029/2

k.o.Murska Sobota

8

Parc.št.4937/3

k.o.Murska Sobota

9

Parc.št.2638

k.o.Krog

10

Parc.št.2639

k.o.Krog

11

Parc.št.2640

k.o.Krog

12

Parc.št.2641

k.o.Krog

13

Parc.št.2459

k.o.Krog

14

Parc.št.2457

k.o.Krog

15

Parc.št.2458

k.o.Krog

16

Parc.št.2448

k.o.Krog

17

Parc.št.2634

k.o.Krog

18

Parc.št.3751

k.o.Murska Sobota

19

Parc.št.3572/5

k.o.Murska Sobota

20

Parc.št.3574

k.o.Murska Sobota

21

Parc.št.3575

k.o.Murska Sobota

 

 

Pogodba o zakupu in začasni uporabi se sklepa za obdobje leta 2012 in 2013, z  zainteresiranimi ponudniki. Po namenski rabi so zemljišča, ki so predmet ravnanja, stavbna zemljišča, zato se za postopek sklenitve pogodb uporablja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10).

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N