Namera k sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v brezplačno uporabo

četrtek, 27. September 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

3502-0306/2012-2 (187)

Datum:

27.9.2012

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O ODDAJI ZEMLJIŠČ V BREZPLAČNO UPORABO

 

 

 

Na podlagi 53.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo in sicer dela stavbe št.1, površine 42,00 m2 in dela stavbe št.2, površine 82,10 m2, v stavbi št.3771, stoječi na parc.št.1334/2 k.o.Murska Sobota,  za namen izvajanja društvenih dejavnosti.

 

Pogodba se sklepa za določen čas dveh let. Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N