Namer o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v brezplačno uporabo

ponedeljek, 21. Januar 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

 

Številka:

3502-0235/2012-7 (187)

Datum:

21.1.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

O ODDAJI ZEMLJIŠČ V BREZPLAČNO UPORABO

 

 

 

Na podlagi 53.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

  • namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo in sicer parc.št.1995 k.o.Krog, gozd, površine 19104 m2.

 

Pogodba se sklepa za določen čas petih let. Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N