Nagrajenci ob letošnjem kulturnem prazniku

četrtek, 4. Februar 2021

Letošnja slovesnost Mestne občine Murska Sobota ob slovenskem kulturnem prazniku bo drugačna, brez gledalcev, spremljali jo bomo lahko na daljavo, preko televizijskih in računalniških zaslonov. Toda njen namen ostaja enak: izpostaviti najboljše ustvarjalce v Mestni občini Murska Sobota na področju kulture in umetnosti.

V nadaljevanju vam predstavljamo letošnje nagrajence ob slovenskem kulturnem prazniku.

 

DENARNA NAGRADA MOMS ZA VRHUNSKE DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE

Dr. Robert Inhof, umetnostni zgodovinar, filozof, muzejski svetnik in direktor Galerije Murska Sobota, je v letu 2019 napisal monografijo z naslovom Osamljenosti. Izrazi tesnobe v »prekmurski« likovni umetnosti (izbor iz stalne zbirke Galerije Murska Sobota). V obsežni strokovni študiji, ki obsega 297 strani, je predstavil svojevrsten in izviren pogled na likovno umetnost v Prekmurju zadnjih petdeset let. Tesnoba, horizont, osamljenost in melanholija so bili skupni imenovalec njegove knjige. Tudi dela trinajstih prekmurskih avtorjev, ki jih je predstavil v omenjeni knjigi, je izbral po navedenih značilnostih, in s tem zajel domala vse likovne ustvarjalce, ki izhajajo iz tega geografskega prostora. Knjiga pa ni edinstvena samo zaradi odličnega strokovnega teksta, napisanega v obče razumljivem jeziku, ampak tudi zaradi samega koncepta monografije. Avtor bralca ob že znanih dejstvih o likovni umetnosti v Prekmurju spretno popelje do svojih razmišljanj in pogledov na likovno umetnost, ki nastaja v Prekmurju zadnjih pet desetletij, še posebej analitično pa v posamičnih študijah predstavi dela vsakega izmed trinajstih izbranih avtorjev na razstavi.

Ob vsem je gotovo pomembno še dejstvo, da so vsa razstavljena dela last Galerije Murska Sobota in sodijo v njeno stalno zbirko, kar je odraz skrbi za ohranjanje premične dediščine. Ta je naše skupno dobro, tega nihče ne bo nesel ne domov ne kam drugam. Stalna zbirka ostaja tukaj, v našem mestu in pokrajini kot zapuščina prihodnjim rodovom, ki jim bo pričala o izvrstni likovni dejavnosti v določenem času in prostoru.

 

PLAKETA MOMS ZA POMEMBNE DOSEŽKE NA PODROČJU KULTURE

Mag. Tomi Bušinoski je leta 2004 zaključil študij germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, šest let kasneje pa še študij glasbene pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Znanstveni naziv magister didaktike nemščine pa je s podiplomskim študijem pridobil leta 2016.

Tomi Bušinoski deluje kot učitelj nemškega jezika na Osnovni šoli Črenšovci in profesor glasbe na soboški gimnaziji.

Predvsem gimnazija je Tomiju ponudila številne ustvarjalne izzive, ki so daleč presegali zgolj pouk glasbene vzgoje in so se najbolj intenzivirali prav v zadnjih dveh letih. Leta 2019 je namreč Gimnazija Murska Sobota praznovala 100 let svojega obstoja in Tomija Bušinoskega so imenovali za koordinatorja 40 dogodkov, ki so se odvijali skozi celo jubilejno leto. Med njimi je bilo kar nekaj takšnih, pri katerih je zelo aktivno sodeloval, kot na primer: Okrogla miza o umetnosti v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, Kavarniški večer poezije in pesmi v dvorani Mikka v soboškem gradu, kiparska kolonija, ki je združevala profesionalne umetnike in dijake ter organizacijsko še posebej velik zalogaj Srečanje generacij v prostorih gimnazije.  

Kreativno pa sta ga ob vsem naštetem, gotovo najbolj zaposlovala predvsem dva dogodka. V prvem primeru je bil mentor dijaškega muzikala Poletiva na luno, za katerega je ustanovil in vodil dijaški orkester ter bdel nad siceršnjo izvedbo, v drugem primeru pa je šlo za soavtorstvo slavnostne akademije, predvsem njenega  glasbenega dela; ponovno z dijaškim orkestrom ter posameznimi vokalnimi in instrumentalnimi izvajalci, s katero se je izteklo jubilejno leto soboške gimnazije.

Pri vseh omenjenih nalogah so mu gotovo pomagale mnogoletne izkušnje mentorja Kulturnih mladinskih poletij, mednarodnega gledališkega projekta občine Ingolstadt, pri katerem sodeluje od samih začetkov leta 2012, ko je bila k pomembnemu multikulturnemu dialogu povabljena  tudi MO Murska Sobota kot partnersko mesto.

 

PRIZNANJE MOMS ZA USPEŠNO DELO NA PODROČJU KULTURE

ARGO, društvo za humanistična vprašanja

Oko besede je literarni festival, ki tradicionalno poteka v Murski Soboti že 25 let. Na njem se zberejo pisatelji, ki pišejo za otroke in mlade, učitelji, literarni teoretiki, raziskovalci, bibliotekarji in založniki. Festival je nastal leta 1995 na pobudo založbe Franc-Franc, od leta 2016 pa ga organizira ARGO, društvo za humanistična vprašanja. Organizatorji srečanja so Norma Bale, Simona Cizar, red. prof. dr. Dragica Haramija, Franci Just, pom. akad. Feri Lainšček, Vesna Radovanovič in Darka Tancer Kajnih.

Oko besede je eden tistih dogodkov, ki poskuša spodbuditi mlade in odrasle bralce k branju kakovostne domače literature. Stalnica festivala so podelitve večernice, nagrade za najboljše slovensko mladinsko delo, ki je izšlo preteklo leto, nastopi avtorjev v vzgojno-izobraževalnih institucijah v Pomurju.

Murska Sobota že 25 let postane v času festivala Oko besede literarno mesto otroške in mladinske književnosti, mesto burnih razprav, literarnih dogodkov in podelitve večernice. Postane mesto spominjanj na vse avtorice in avtorje, ki so prihajali v to ravnico ali so živeli v tem koncu Slovenije. Murska Sobota postane mesto vseh, ki prihajajo na Oko besede in ga soustvarjajo.

 

PRIZNANJE MOMS ZA USPEŠNO DELO NA PODROČJU KULTURE

Vida Bukvič je že 40 let predmetna učiteljica športne vzgoje, skoraj vsa zadnja tri desetletja zaposlena na Osnovni šoli II Murska Sobota. Domala vso poklicno kariero je svoje osnovno poslanstvo dopolnjevala s kreativnim delom, ki presega zgolj merljive kazalnike motorične učinkovitosti otrok oziroma učencev. Njen ustvarjalni nemir  je svoj izraz iskal v gibanju, presegajočem rezultatsko naravnanost, nekje tam, kjer postane ustvarjalno sredstvo in področje neizčrpne imaginacije.

Prav v zadnjih nekaj letih je njena kreativnost doživela še poseben razcvet in rezultirala v dveh, tudi v širši javnosti odmevnih dogodkih. V obeh primerih je šlo za plesno-glasbeni predstavi, otroška muzikala, ki sta angažirala zelo veliko število otrok, pa tudi sodelavcev. Predstava Ledeno kraljestvo je bila z nekaj ponovitvami odigrana v Gledališču Park, predstava 100 dalmatincev pa je bila osrednji dogodek slovesnosti ob 100 obletnici Osnovne šole II.

Gre za kulturne dogodke, ki zahtevajo velik kreativni vložek. Vida je ob idejni zasnovi predstav in njihovi realizaciji, torej scenariju, izboru glasbe, ustvarjanju koreografij in njihovemu nizanju v smiselno pripoved, vedno znova prevzela tudi oblikovanje vizualne podobe – torej tudi scenografijo in kostumografijo. Obenem je ustvarjanje otroških predstav tudi velik organizacijski zalogaj, ki zahteva visoko motiviranost vse sodelujočih. Očitno se je Vida Bukvič pri svojih projektih znala na pravi način približati otrokom in ustvariti takšno sproščeno delovno okolje, v katerem so lahko s skupnimi napori, a tudi radostjo ustvarjanja, prišli do odličnih rezultatov.