Mestni svet sprejel proračun

četrtek, 14. Marec 2019

Mestni svet je na 4. seji sprejel občinski proračun za leto 2019 v drugi obravnavi.

Proračun odlikuje  ravnotežje med razvojno in socialno naravnanostjo, občini pa omogoča, da z dobrim razvojnim tempom nadaljuje razvojno preobrazbo. Z njim se ob dokončanju številnih začetih investicij začenja tudi novo obdobje razvojnega načrtovanja, saj je pomemben del sredstev namenjen pripravi novih razvojnih projektov, kot so energetska sanacija javnih stavb, obnova kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter nadaljnje urejanje Fazanerije. Večjo skrb v občini skladnemu razvoju mestnih četrti in krajevnih skupnosti. V prav vsakem predelu občine se načrtujejo večji ali manjši projekti, izboljšave in obnove.

Občinski proračun na prihodkovni strani obsega okrog 23 milijonov evrov, na odhodkovni pa okrog 24 milijonov evrov, kar ustvarja primanjkljaj v višini slabega milijona. Tega bo občina pokrivala z dodatnim brezobrestnim zadolževanjem pri državnem proračunu in novim dolgoročnim kreditom. Zadolževanje bo namenjeno predvsem naložbam v infrastrukturi, še zlasti nujni obnovi kanalizacije ter obnovi cest in ulic v mestu in primestnih naseljih. Kljub dodatnemu zadolževanju ostaja naša občina med najmanj zadolženimi v Sloveniji (konec leta 2018 je dolg na prebivalca občine znašal 314,27 evra).

Župan Jevšek se je zahvalil vsem, ki so s predlogi in pripombami v zaključni fazi pripomogli, da je mestni svet po konstruktivni in vsebinsko bogati razpravi sprejel dober proračun. 

Proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2019 bo objavljen na tej povezavi.