Mestni svet ni bil sklepčen

petek, 3. Februar 2017

Enajst svetnikov Mestne občine Murska Sobota je sklicalo izredno sejo mestnega sveta v zvezi z morebitno naselitvijo družine pod mednarodno zaščito v Mursko Soboto. Mestni svet ni zasedal, saj je bilo prisotnih zgolj 10 od 26 svetnikov, s čimer niso bili izpolnjeni pogoji za veljavno odločanje.

Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke je s podpisniki vložila dne 20.1.2017 zahtevo za sklic izredne seje Mestnega sveta s točko dnevnega reda » Obravnava namere Vlade RS glede naselitve azilantov v stanovanje večstanovanjske stavbe na Lendavski ulici 17/b v Murski Soboti in morebitnih nadaljnjih namer nastanitev azilantov v Mestni občini Murska Sobota.« Kljub dejstvu, da je župan dr. Aleksander Jevšek zahtevo preučil in se v skladu z Ustavo, zakonsko ureditvijo ter občinskimi predpisi odločil, da izredna seja ni potrebna, so se vlagatelji odločili, da jo skličejo sami.

Mestni svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov mestnega sveta. Ker je bilo prisotnih zgolj 10  od 26 svetnikov, je bilo potrebno ugotoviti, da ni zagotovljena sklepčnost in veljavno odločanje ni bilo možno, zaradi česar se je seja končala brez razprave.

Na predlog župana Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandra Jevška bodo svetniki na redni seji 7.2.2017 obravnavali in razpravljali o vloženi peticiji proti naselitvi azilantov v trosobno stanovanje v Murski Soboti. Občanke in občani bodo tako skozi razpravo prejeli celovito informacijo, svetniki pa bodo na predlog župana imeli možnost sprejeti sklepe, ki so v skladu tako s predpisi kot tudi z vsemi moralnimi normami.