Mestni svet MOMS proti nakupu družbe Murski val d.o.o.

četrtek, 2. Marec 2017

Mestni svet je na današnji seji sprejel mnenje, da MOMS nasprotuje nakupu deleža v družbi Murski val d.o.o. s strani Javnega podjetja Cerop. Mestni svet tudi poziva vse občine ustanoviteljice, da pred odločitvijo o nakupu deleža v družbi Murski val d.o.o. na skupščini javnega podjetja Cerop, pridobijo mnenje občinskih svetov občin ustanoviteljic.

Mestni svet je na svoji seji razpravljal o nakupu deleža v družbi Murski val d.o.o. s strani Javnega podjetja Cerop. Svetniki so razpravljali tudi o sklepu Sveta ustanoviteljic, ko je sprejel odločitev, da se opravijo predhodni postopki za morebiten nakup deleža v družbi Murski Val. Seznanili so se z razlogi za predhoden umik soglasja s strani MOMS in sicer zaradi ugotovitve, da pogoji za nakup določeni s strani županov niso bili izpolnjeni in posledično omogočeno odgovorno ravnanje s finančnimi sredstvi Ceropa ter smotrno upravljanje radia Murski val.

Župan MOMS dr. Aleksander Jevšek je razpravo in predlagane sklepe v celoti podprl. Poudaril je, da so župani, ki so glasovali za pričetek predhodnih postopkov to naredili zgolj in zato, ker so želeli zaščititi enega od branikov identite Pomurja, zavedujoč se pomena, ki ga Murski val ima za Pomurje. Izrazil je tudi osebno željo, da bi radio Murski val ne glede na prihodne dogodke glede lastniške strukture, ostal takšen kot ga Pomurci poznajo in cenijo.

Mestni svet je sprejel tudi dodatne sklepe o zaščiti interesov MOMS v primeru nakupa družbe Murski val d.o.o. kljub nasprotovanju občin ustanoviteljic.