Mestni občini Murska Sobota certifikat za trajnostno mobilnost

četrtek, 3. Oktober 2013

Mestna občina Murska Sobota je danes za uspešno implementacijo orodja namenjenega razvoju energetsko učinkovite in trajnostne mobilnosti prejela evropski certifikat QUEST. Certifikat je v imenu občine prevzel direktor mestne uprave Bojan Petrijan, izročil ga je mag. Sebastian Toplak, vodja projekta, s Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru, ki je nacionalni koordinator evropskega projekta QUEST.

Mestna občina Murska Sobota se je tako pridružila več kot 45 mestom iz 13 evropskih držav, ki so že prejela certifikat in uporabljajo orodje QUEST. V Sloveniji so do sedaj k implementaciji tega orodja pristopile še MO Kranj in MO Ptuj.

QUEST je angleška kratica za »Quality management tool for urban energy efficient sustainable transport«, kar pomeni orodje upravljanja kakovosti za energetsko učinkovito in trajnostno mobilnost. Osnovni namen projekta je podpreti mesta pri njihovem resničnem prizadevanju za razvoj energetsko učinkovite in trajnostne mobilnosti. V ta namen je bila razvita metodologija QUEST, ki vključuje: pregled in ocenitev obstoječe prometne strategije, vključitev vseh ključnih deležnikov, oblikovanje načrta ukrepov in podelitev certifikata.

Mestna občina Murska Sobota se je s prejemom certifikata zavezala, da bo v prihodnje še nadalje izvajala ukrepe za izboljšanje kakovosti javnega mestnega avtobusnega prometa in ukrepe za povečanje okolju prijaznih načinov potovanj, kot so hoja in kolesarjenje. Občina bo prav tako nadalje podprla izvajanje promocijskih in ozaveščevalnih aktivnosti na področju okolju prijaznih načinov potovanj v osnovnih šolah, kot so hoja, kolesarjenje in javni potniški promet.

Z doslednim izvajanjem začrtanih ukrepov in spremembo prioritet prometnega načrtovanja (v ospredju je človek in ne osebni avtomobil) lahko Murska Sobota v prihodnje postane atraktivnejše in bolj trajnostno mesto z izkoriščenimi razvojnimi potenciali, po vzoru drugih evropskih mest.

Več informacij o prizadevanjih Mestne občine Murska Sobota za energetsko učinkovitost in trajnostno mobilnost najdete na tej povezavi ter rubriki Mestni avtobus Sobočanec.