Mestna občina Murska Sobota za leto 2018 pripravila najvišji proračun doslej

četrtek, 21. December 2017

Mestni svetniki so na današnji 26. redni seji v prvem branju potrdili predlog proračuna MOMS za leto 2018. Gre za proračun presežkov, saj MOMS načrtuje rekordno črpanje evropskih in državnih sredstev, zaradi česar je proračun v višini 27.920.516 EUR najvišji doslej.  Najvišji delež odhodkov, v višini 44% predstavljajo investicije, s čimer mesto uresničuje ambicijo, da Murska Sobota postane privlačno in konkurenčno mesto, ki učinkovito zadovoljuje potrebe ljudi. A kljub vsem investicijam, ostaja na prvem mestu - skrb za ljudi, 31 % sredstev iz proračuna je namenjeno tekočim transferjem.

Predlog proračuna MOMS za leto 2018 je nastal v dialogu z  občankami in občani v krajevnih skupnostih in mestnih četrtih, ob sodelovanju s predstavniki javnih zavodov in javnih podjetij, različnih organizacij in društev ter s pomočjo svetnic in svetnikov. V letu 2018 bo MOMS pospešeno črpala evropska in državna razvojna sredstva, iz tega naslova pričakujemo kar 29% prihodkov, kar predstavlja več kot 7 milijonov. Zadolževanje se ohranja na dosedanji ravni (ca, 67% možne zadolžitve).

S proračunom za leto 2018 MOMS ustvarja podlago za to, da zaključi začete projekte ter zažene načrtovane. Največji delež investicijskih sredstev se namenja revitalizaciji Soboškega jezera in ureditvi paviljona ob njem, prenovi mestnega središča, ureditvi cest in kolesarskih stez ter športni infrastrukturi (stadion Fazanerija in sanacija letnega kopališča).

Kljub visokim ambicijam in številnim naložbam, pa ostaja na prvem mestu skrb za ljudi. V proračunu za leto 2018 se povečujejo sredstva za letni program športa, ohranja se darilo ob rojstvu in sofinanciranje šolskih potrebščin za prvošolčke, ohranjajo se štipendije za nadarjene študente, financira se predšolska vzgoja, mestni avtobus, sredstva se namenjajo za sofinanciranje javnih del in socialno varstvo. Poleg tega MOMS subvencionira ceno oskrbe s pitno vodo ter omrežnino za odvajanje padavinske vode.

Z vsakodnevno skrbjo za sočloveka si na MOMS prizadevamo, da Murska Sobota postane mesto z visoko kakovostjo življenja, hkrati pa konkurenčno za podjetnike in privlačno za obiskovalce.