Mestna občina Murska Sobota prejela certifikat UNESCO za Biosferno območje Mura

torek, 22. Januar 2019

Mestna občina Murska Sobota je danes s petnajstimi pomurskimi občinami, s katerimi skupaj tvorijo novoustanovljeno Biosferno območje Mura, prejela UNESCO MAB certifikat.  Certifikate sta županjam in županom podelila Miguel Clüsener-Godt, predstavnik UNESCO programa MAB (Človek in Biosfera) in minister za okolje in prostor Jure Leben.

Minister Leben je v svojem nagovoru poudaril, da bo kot okoljski minister deloval v dobrobit reke Mure in tega zaščitenega območja in obljubil, da hidroelektrarn na reki Muri ne bo in dodal, da je »v medresorsko usklajevanje podal predlog, da se zaustavi državni prostorski načrt za gradnjo hidroelektrarne na reki Muri.«

Ob tem je poudaril: »Človek in narava sta z roko v roki oblikovala in skrbela za to pokrajino. Reka je oblikovala značilno podobo, hkrati pa se je ohranila izjemna biotska raznovrstnost z bogastvom vrst in habitatov varovanih z nacionalno kot tudi evropsko zakonodajo. Svojevrstno pokrajino, ki jo gradijo ohranjena reka, mokrišča, obsežni poplavni gozdovi in značilna kmetijska krajina, bogati tudi izjemna kulturna dediščina.«

Biosferno območje Mura je bilo razglašeno julija lani, na letni konferenci Programa UNESCO Človek in Biosfera v Indoneziji. Tako to območje stopa ob bok ostalim trem slovenskim in skupno 685 svetovnim za naravo pomembnim biosfernim območjem, vendar je edinstveno na svetu, saj v rečnem koridorju Mure, Drave in Donave povezuje pet držav: Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo.

Biosferno območje Mura temu območju ponuja posebno priložnost za razvoj in promocijo ter povezovanje z ostalimi državami regije.