Mestna občina Murska Sobota je "Planetu Zemlja najbolj prijazna občina 2011" v kategoriji velikih občin

petek, 7. Oktober 2011

Društvo Planet Zemlja je včeraj ob otvoritvi sejma Narava zdravje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani razglasilo »Planetu Zemlja prijazne občine 2011«. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je izročil priznanje Antonu Štihcu za »Planetu Zemlja najbolj prijazno občino 2011« v kategoriji nad 10.000 prebivalcev. Sicer sta priznanje  prejela še župana občin Razkrižje in Vojnik za kategorije občine do 3.000 in nad 3.000 prebivalcev.

Gre za natečaj, ki poteka že drugo leto zapored, letos pa je Društvo Planet Zemlja k sodelovanju povabilo tudi Agencijo RS za okolje in Zavod za gozdove Slovenije. Zmagovalnim občinam je skupno izvajanje naročil za javne objekte po načelu “zelenih naročil”, prav tako pa vse tri občine s simpatijami gledajo tudi na širitev gradnje javnih objektov iz lesa.

Na Mestni občini  Murska Sobota, ki je že v minulem letu prejela nagrado za »Najbolj zeleno mestno občino«, smo s tem priznanjem ponovno dokazali, da s svojimi prizadevanji in projekti varstva okolja postopoma uresničujemo cilje, ki smo si jih zastavili v strateških dokumentih, v Občinskem programu varstva okolja, Energetske zasnove občine in Načrta trajnostne mobilnosti.

Na Mestni občini Murska Sobota si prizadevamo za izboljšanje stanja okolja in dvig kakovosti bivanja našim občanom in sicer s celostnim pristopom k okoljskemu načrtovanju, varovanju okolja in trajnostnemu razvoju. Tako smo v zadnjih letih največ naporov in sredstev vložili v urejanje celotne komunalne infrastrukture (na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, urejenemu ravnanju z odpadki, s spodbujanjem učinkovite rabe energije  (projekt varčnega sistema javne razsvetljave), uporabo obnovljivih virov energije (geotermija), uvedbe trajnostnih oblik prevoza kot so uvedba brezplačnega mestnega avtobusa Sobočanec za občane, s spodbujanjem kolesarjenja z izgradnjo kolesarskih poti po mestu in do vseh primestnih naseljih, kolesarskih počivališč in sprehajalnih poti. Tudi vsakoletna izvedba čistilne akcije »Naša občina čista in urejena«, je naš doprinos k čistejšemu okolju in eden od načinov osveščanja občanov. 

S projektom 3 Parki/3 Parks želimo ohraniti in revitalizirati enega najlepših parkov v evropskem prostoru,  z revitalizacijo in širjenjem zelenih površin po celotni občini pa želimo še bolj dvigniti kakovost življenja v občini.