Mestna občina Murska Sobota bo subvencionirala ceno omrežnine za odvajanje in čiščenje padavinskih voda

torek, 16. Maj 2017

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na današnji izredni seji razpravljal o stroških za odvajanje in čiščenje padavinske vode. Na podlagi državne uredbe, ki od občin zahteva ureditev tega področja, je Mestna občina Murska Sobota (MOMS) že v letu 2016 pripravila elaborat, ki ga je mestni svet septembra lani sprejel in potrdil. Tako je MOMS prešla v sistem ločenega obračunavanja odvajanja in čiščenja padavinskih voda. To je pri občanih, ki odvajajo padavinske vode v mešan kanalizacijski sistem, povzročilo višje stroške, medtem ko so drugi plačevali manj. Na MOMS so poudarili da so sledili navodilom države, da so cene izračunane po predpisani metodologiji in da so v skladu z zakonom in državno uredbo. Kljub temu je župan MOMS, dr. Aleksander Jevšek, predlagal, da MOMS do oblikovanja nove cene subvencionira omrežnino za odvajanje in čiščenje padavinskih voda in s tem zmanjša pritisk na ceno celotne komunalne storitve.

Strokovne službe MOMS so pojasnile, da so bile cene komunalnih storitev v Murski Soboti med višjimi že pred potrditvijo lanskega elaborata, kar gre pripisati predvsem preteklim odločitvam. Na eni strani, da je MOMS za izvajanje JGS podelila koncesijo, po drugi pa, da je čistilna naprava nadstandardna in predimenzionirana.

Župan, ki je izredno sejo sklical na predlog svetniške skupine Modre liste Antona Štihca, svetniške skupine SDS in ostalih sopodpisnikov, je pozval, da k reševanju tega problema pristopijo vsi akterji in da znotraj danih sistemskih možnosti z ustreznimi ukrepi zmanjšajo pritisk na ceno komunalne storitve v občini Murska Sobota. Predlagal je, da Mestna občina Murska Sobota od 1.6.2017 100% subvencionira ceno omrežnine za izvajanje storitev odvajanja in čiščenja padavinskih voda. Ta sklep bo v veljavi do potrditve nove cene za izvajanje omenjene storitve. Kot drugo je predlagal, da že na septembrski seji Mestni svet obravnava in potrdi elaborat o novih cenah teh storitev. Nazadnje je predlagal, da občina prične pogovore s koncesionarjem in preuči možnosti znotraj obstoječih pogodbenih obveznosti.