Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015

četrtek, 26. Marec 2015

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 4. redni seji, dne 17. marca 2015, sprejel Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2015.