Krožišče v Polani

ponedeljek, 9. December 2019

V krajevni skupnosti Polana je izgrajeno krožišče, pločnik za pešce dolžine 300 metrov in 18 novih stojnih mest za javno razsvetljavo.

Skupna vrednost investicije je 124.376 €, od tega je soinvestitor skupina Roto Group, d.o.o., v višini 5.905 €.

Izvajalec del je bilo Komunala Javno podjetje, d.o.o Murska Sobota, nadzor je izvajalo podjetje Inženiring Rajnar, s.p. iz Rakičana.