Kako narediti občino še bolj privlačno?

petek, 10. Maj 2019

Nova spletna stran, regijski TIC v Expanu, projekcije filmov ter aktivnosti ob in na Soboškem jezeru so le nekatere novosti, s katerimi je Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota zakorakal v leto 2019.

Na področju kulture bodo prizadevanja usmerjena v tri temeljne dejavnosti: lastno organizacijo in produkcijo, soorganizacijo ter sodelovanje z zunanjimi uporabniki. Tako bodo obiskovalcem tudi v letu 2019 na voljo abonma komedija in abonma drama komedija, lutkovni abonma, gledališko-lutkovni abonma in glasbeni abonma. »V letu 2019 načrtujemo, da si bo 57 abonmajskih dogodkov ogledalo okoli 12.000 obiskovalcev – abonentov. Znotraj področja, ki je popolnoma v naši domeni, torej lastna organizacija in produkcija, bomo v letu 2019 ob ohranjanju vseh obstoječih programskih sklopov začeli z uvajanjem rednega filmskega umetniškega programa, če bomo uspešni z nakupom profesionalnega digitalnega filmskega projektorja, ki si ga obetamo letos. Kinematografska dejavnost bo novo področje dela, ki bo zahtevalo nove organizacijske in izvedbene veščine, rezultati pa bodo odvisni tudi od uspešnega nagovarjanja novih potencialnih uporabnikov. S programom Prekmurje v gibljivih slikah bomo v zavodu obeležili sto let priključitve Prekmurja s projekcijo vsaj osmih filmov, ki so ali bili snemani v Prekmurju, ali so bili posneti o Prekmurju, ali je avtor scenarija ali režiser Prekmurec,« pove vodja programa Duša Škof. Tudi v letu 2019 bo v poletnih mesecih zavod nosilec glasbeno-gledališkega festivala Soboško poletje, v okviru katerega načrtujejo trinajst koncertov ob petkih zvečer in devet sobotnih predstav za otroke. Načrtujejo Skrito dvorišče, letos bo imelo devet sobotnih koncertov za Hranilnico prekmurskih dobrot. »V letu 2019 bomo od Mestne občine Murska Sobota v celoti prevzeli organizacijo Festivala Soboški dnevi. Že vrsto let smo sicer bili oblikovalci večine programa (otroški program, ulično gledališče, cikel koncertov klasične glasbe, od leta 2016 tudi Folkart in stand up predstave) ter sooblikovalci drugega glasbenega programa, v letu 2019 pa bomo od mestne občine v celoti prevzeli ves organizacijski del (finančni del, prijavo prireditve itd.). Oblikovanje programa in izvedbeni del bosta še nadalje potekala v sodelovanju z Mikkom in občino.«

Za še bolj privlačno občino

Na področju turizma je zavod v zadnjih letih zasnoval veliko število odmevnih prireditev in promocijskih dejavnosti ter vzpostavil turistični informativno-kulinarični center Hranilnica prekmurskih dobrot, ki so mu letos dodali še regijski turistični informacijski center, ki od 13. aprila deluje v okviru paviljona Expano. Vse vpeljane aktivnosti in dogodke bodo, kot pravijo, tudi letos nadgrajevali ter na ta način dosegli, da bo Mestna občina Murska Sobota postala še bolj prepoznavna turistična destinacija s kakovostno, raznoliko in privlačno turistično ponudbo. Zavod bo poskrbel za dogodke, ki skrbijo za utrip mesta. »Organizirali bomo četrto sezono festivala ulične kulinarike Sočna vilica in vodene oglede Spoznajmo našo Soboto, v jesenskem delu bomo organizirali osrednje prekmursko martinovanje. Pripravili bomo praznični december v mestu z bogatim programom in za konec leta izvedli silvestrovanje. Sodelovali bomo pri soorganizaciji tradicionalnega vlečenja vrvi med Prleki in Prekmurci, Čemaževem dnevu, sejmih (Pomladni sejem, Trezino senje, Miklošovo senje) in drugih dogodkih,« pestro dogajanje izpostavi direktorica zavoda Brigita Perhavec.

Aktivni v evropskih projektih

V letu 2019 bodo nadaljevali z implementacijo petih evropskih projektov, in sicer Destination SMEs, Flagship Products, Iron Courtain Cycling, Guide2Visit in Rediscover. Med drugim letos v okviru projekta Guide2Visit načrtujejo pripravo in tisk dvajsetih različnih informacijskih kartic v 5000 izvodih in izvedbo dvajsetih stojal zanje, ob tem pa tudi oblikovanje in postavitev dveh promocijskih panojev »Murska Sobota/Pomurje« ob avtocesti. V okviru projekta Iron Courtain Cycling pripravljajo publikacije s predstavitvijo kolesarjem prijazne ponudbe in kolesarsko-turistični zemljevid.

Dvig kakovosti športnih prireditev

Na področju športa so v letu 2019 prizadevanja zavoda usmerjena v dvig kakovosti že uveljavljenih športnih prireditev in soorganizacijo športnih prireditev. Zavod bo nudil strokovno pomoč Mestni občini Murska Sobota pri pripravi in izvedbi razpisa za dodelitev finančnih sredstev športnim društvom in kolektivom na podlagi Pravilnika o merilih za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Murska Sobota ter pri pridobitvi nove računalniške aplikacije za izračun Letnega programa športa v mestni občini. Strokovno bodo pomagali športnim društvom s sedežem v Mestni občini Murska Sobota pri razdelitvi terminov v telovadnicah in dvoranah osnovnih šol ter posodobili podatke o uporabnikih teh dvoran. Tako med drugim načrtujejo izvedbo tretjega pokala Murske Sobote v skokih v vodo (julij), Martinov pohod (november), Aktivne zimske počitnice, trim mix vadbo (od avgusta do oktobra), 54. Spominski tek (oktober), 18. Soboški tek in pohod (maj), 16. Miklavžev pohod (december), kolesarjenja (od maja do septembra), tretji pokal MOMS v kajaku in kanuju na mirnih vodah (julij), Mednarodni triatlon (september) in številne druge športne dogodke.

Natalija Kreft, Soboške novine, april 2019