Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Kaj prinaša Zakon o nevladnih organizacijah

petek, 15. Junij 2018

KAJ PRINAŠA ZAKON O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH

V aprilu 2018 je pričel veljati Zakon o nevladnih organizacijah, ki določa, kdo se po novem šteje za nevladno organizacijo in kdo ne,kaj je v zvezi s tem potrebno napisati v statute ali ustanovitvene akte. Nadalje je zakon uvedel status nevladne organizacije v javnem interesu, ki povsem nadomešča sedanji status društva v javnem interes, prenovil pogoje za pridobitev takšnega statuta in uredil poročanje organizacij s statusom.

Na predavanju bomo predstavili vse ključne rešitve novega zakona.

Ker gre za krovni zakon za nevladne organizacije, bo Regionalno stičišče NVO Pomurja organiziralo predstavitveno delavnico na temo Zakona o NVO.

Delavnica bo potekala v prostorih Bistre hiše v Martjancih. Število mest je omejeno, zato prosimo,

da se prijavite na matejka@lrf-pomurje.si ali na 02 538 13 54.

 

Program:

1. Katere pogoje mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo in kaj to pomeni za
društva, zavode in ustanove?
2. Kakšni so pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, kako se ta status razlikuje
od dosedanjega statusa društva v javnem interesu in kdo lahko takšen status dobi?
3. Kaj mora imeti vloga za pridobitev statusa nevladne v javnem interesu in katero ministrstvo jo bo
obravnavalo?
4. Kakšne so obveznosti društev, ki imajo status društva v javnem interesu že od prej?
5. Kaj zakon pomeni za invalidske, humanitarne in druge organizacije, ki imajo status delovanja v javnem
interesu po »posebnih zakonih«, kot sta Zakon o invalidskih organizacijah in Zakon o humanitarnih
organizacijah?
6. Kakšne so obveznosti poročanja po novem za organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu
ali ki ga bodo šele dobile?
7. Kater pravice in ugodnosti prinaša zakon nevladnim organizacijam?
8. Kakšna bo evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu in kako se organizacija vanjo vpiše?
9. Kakšno podporo predvideva zakon za nevladne organizacije? Kdo so t.i. subjekti podpornega okolja za
nevladni sektor? Kaj je sklad za razvoj nevladnih organizacij?

Delavnico bo vodil Matej Verbajs, univ.dipl.pravnik, zaposlen na CNVOS kot vodja pravne službe, ki je bil tudi aktivni član delovne skupine za pripravo Zakona o NVO.