Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

JN: NOVOGRADNJA OBJEKTA VRTCA MURSKA SOBOTA - ENOTA GOZDIČEK: Nakup opreme za kuhinjo in pralnico

četrtek, 10. Julij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju pod oznako NMV2356/2014  dne 10.7.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila NOVOGRADNJA OBJEKTA VRTCA MURSKA SOBOTA - ENOTA GOZDIČEK: Nakup opreme za kuhinjo in pralnico.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Operacijo delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85% verodostojno izkazanih in plačanih upravičenih stroškov operacije, vendar največ v višini 1.239.808,49 EUR.

Javni razpis je odprt do 22.7.2014 do 12. ure.

Besedilo razpisa in razpisna dokumentacija sta obljavljena na tej povezavi.