JN: Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota za enote: Ringa raja, Miške, Veverička, Romano

sreda, 4. Junij 2014

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju pod oznako JN6295/2014  dne 4.6.2014 objavila javni razpis za predmet javnega naročila Energetska sanacija enot vrtca Murska Sobota za enote: Enota Ringa raja, Enota Miške, Enota Veverička in Enota Romano, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

Javni razpis je odprt do 26.6.2014 do 12. ure.

Vsebino razpisa in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.