Javno povabilo za izvedbo gostinskih storitev na »Festivalu Soboški dnevi 2016«

petek, 15. April 2016

JAVNO POVABILO

za izvedbo gostinskih storitev na »Festivalu Soboški dnevi 2016«,

v času od 24. junija do 1. julija 2016

 

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota vabi vse zainteresirane ponudnike za predložitev ponudb za izvedbo gostinskih storitev na prireditvi

»Festival Soboški dnevi 2016«.

 

Predmet javnega povabila je izvedba gostinskih storitev na prostem, v času »Festivala Soboški dnevi 2016«, in se deli na 2 sklopa:

·         Sklop 1: Osrednje prizorišče (24. - 26. 6. 2016);

·         Sklop 2: Igrivi park (24. 6. - 1. 7. 2016).

Na javno povabilo se lahko odzovejo ponudniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti in izpolnjuje vse pogoje določene v zakonih in drugih predpisih, ki urejajo to področje.

Rok za predložitev ponudb je 13.5.2016 do 12. ure, na naslov: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota.

Celotna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika http://www.zkts-ms.si/turizem/festival-soboski-dnevi-2016-javno-povabilo-za-izvedbo-gostinskih-storitev