Javno naznanilo - sodelovanje javnosti pri oblikovanju izhodišč za pripravo SD ZN za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti (stanovanjski bloki)

ponedeljek, 23. September 2019

Objavljamo Javno naznanilo, s katerim obveščamo zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje ''Lendavska - sever'' v Murski Soboti (stanovanjski bloki)

Predloge in pripombe se lahko pošlje na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si, in sicer v času med 23.09.2019 in 7.10.2019.